Změna struktury vedení ČSNS z.s.

By
Updated: Prosinec 21, 2020

V sobotu 19.12.2020 se uskutečnila schůze vedení České společnosti pro naturální sport z.s. Jejím hlavním bodem byl návrh změn stanov, díky které byla nově zřízena funkce viceprezidenta spolku, který převezme část agendy, související s dalším rozvojem činnosti ČSNS z.s. a která doposud patřila do výhradní pravomoci prezidenta spolku. Jedná se zejména o záležitosti, týkající se ekonomiky, marketingu, sponzoringu atp.

     Prezident ČSNS z.s. by se nadále věnoval zejména organizaci veškerých sportovních či vzdělávacích akcí, oblasti antidopingu, komunikaci se sportovci i partnery ČSNS z.s. ,rozvoji veškerých kategorií dětí i dospělých atd.

     Díky dlouhodobé podpoře a důvěře všech členů vedení ČSNS z.s. byl do nové funkce víceprezidenta spolku navržen a následně i jednohlasně schválen s účinností od 1. 1. 2021 pan Lukáš Hrubý.

     Věříme, že tento krok velmi významně pomůže k urychlení dalšího rozvoje naturální kulturistiky a fitness v ČR.

Veškeré informace, týkající se naturální kulturistiky a fitness, najdete na www.natural-sport.cz

Komentáře
Líbí se ti tento článek?!