Fitness dětí

Fitness dětí a mládeže

Soutěžní řád a pravidla

Fitness dětí a mládeže je sportovní disciplína, zaměřená na rozvoj všech pohybových dovedností. Cílem je zvyšování celkové tělesné kondice – od správného držení těla po rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, pohybové motoriky, koordinace – tedy dovedností, které tvoří základ pro jakoukoli pohybovou a sportovní činnost. Důležité je získat pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
Závodníci předvedou volnou choreografii v délce 1.30 – 1.45 min.

Sestava by měla prezentovat jednotlivé pohybové dovednosti závodníka – prvky flexibility, síly, obratnosti, koordinace… V choreografii je možné použít prvky a cviky z různých pohybových činností či sportovních odvětví (aerobik, tanec, gymnastika, balet, bojová umění atd.) Fitness dětí a mládeže rozhodně nelze chápat jako přehlídku svalového rozvoje, důležitý je zdravý a sportovní fyzický vzhled závodníka.

Kompletní pravidla, věkové rozdělení kategorií a další podrobnosti, týkající se kategorií Fitness Freestyle, Fitness Freestyle Open a Acrobatic Fitness, najdete zde:

POZOR !!! Nová kategorie na soutěžích ICN Fitness Kids od druhé poloviny roku 2021 !!!

ICN FITNESS STRONG – FITNESS PĚTIBOJ – přehled disciplín a věkových kategorií najdete zde:

Registrace v systému je podmínkou pro možnost startu na soutěžích pořádaných ČSNS z.s. Registrací se stávají závodníci automaticky individuálními členy ČSNS z.s.

Systém pro přihlášky na všechny soutěže ve Fitness Freestyle, Fitness Freestyle Open a Acrobatic Fitness dětí a mládeže najdete zde !!!