Fitness dětí

FITNESS DĚTÍ A MLÁDEŽE – ČSNS/ICN Fitness Kids Czech Republic

Fitness Basic + Fitness Freestyle + Fitness Freestyle Open + Fitness Strong

Aktualizovaná soutěžní pravidla od 1.1.2024

Fitness dětí a mládeže je sportovní disciplína, zaměřená na rozvoj všech pohybových dovedností.

Cílem je zvyšování celkové tělesné kondice – od správného držení těla po rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, pohybové motoriky, koordinace – tedy dovedností, které tvoří základ pro jakoukoli pohybovou a sportovní činnost. Důležité je získat pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Závodníci předvedou volnou choreografii v délce 1.00 – 1.10 min. (Fitness Basic), nebo 1.45 – 2.00 min. (Fitness Freestyle + Fitness Freestyle Open).

Sestava by měla prezentovat jednotlivé pohybové dovednosti závodníka –prvky flexibility,síly,obratnosti,koordinace…V choreografii je možné použít prvky a cviky z různých pohybových činností či sportovních odvětví (aerobik, tanec, gymnastika, balet, bojová umění atd.) v libovolném počtu a pořadí.

Velikost soutěžní plochy je nově stanovena na 9 x 6 m, každý přešlap mimo soutěžní plochu v průběhu sestavy je penalizován !

Fitness dětí a mládeže rozhodně nelze chápat jako přehlídku svalového rozvoje, důležitý je zdravý a sportovní fyzický vzhled závodníka.

Kompletní pravidla, věkové rozdělení kategorií a další podrobnosti, týkající se kategorií Fitness Basic, Fitness Freestyle, Fitness Freestyle Open a Fitness Strong, najdete zde:

POZOR – NOVINKA – kategorie Fitness Basic 4 – 5 let a 6 – 7 let, která předvádí (stejnou) povinnou sestavu !!! Video s předepsanou choreografií pro podzim 2024 najdete zde:

Video – povinná sestava – čelní pohled:

Video – povinná sestava – zadní pohled:

Video – povinná sestava – začátek – detail:

Samostatný hudební doprovod k povinné sestavě pro kategorie Fitness Basic 4 – 5 let a 6 – 7 let najdete zde:

Registrace v systému je podmínkou pro možnost startu na soutěžích pořádaných ČSNS z.s. Registrací se stávají závodníci automaticky individuálními členy ČSNS z.s.

Systém pro registrace závodníků a přihlášky na všechny soutěže ve Fitness Basic, Fitness Freestyle, Fitness Freestyle Open  a Fitness Strong dětí a mládeže najdete zde !!!

Přinášíme Vám přehled soutěží ICN Fitness Kids Czech Republic, konaných v roce 2024: