Fitness dětí

Fitness dětí a mládeže

Soutěžní řád a pravidla

Fitness dětí a mládeže je sportovní disciplína, zaměřená na rozvoj všech pohybových dovedností. Cílem je zvyšování celkové tělesné kondice – od správného držení těla po rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, pohybové motoriky, koordinace – tedy dovedností, které tvoří základ pro jakoukoli pohybovou a sportovní činnost. Důležité je získat pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
Závodníci předvedou volnou choreografii v délce 1.30 – 1.45 min.

Sestava by měla prezentovat jednotlivé pohybové dovednosti závodníka – prvky flexibility, síly, obratnosti, koordinace… V choreografii je možné použít prvky a cviky z různých pohybových činností či sportovních odvětví (aerobik, tanec, gymnastika, balet, bojová umění atd.) Fitness dětí a mládeže rozhodně nelze chápat jako přehlídku svalového rozvoje, důležitý je zdravý a sportovní fyzický vzhled závodníka.

Kompletní pravidla, věkové rozdělení kategorií a další podrobnosti, týkající se kategorií Fitness Freestyle a Fitness Freestyle Open, najdete zde:

POZOR !!! Nová kategorie na soutěžích ICN Fitness Kids od druhé poloviny roku 2021 !!!

ICN FITNESS STRONG – FITNESS PĚTIBOJ – přehled disciplín a věkových kategorií najdete zde:

Registrace v systému je podmínkou pro možnost startu na soutěžích pořádaných ČSNS z.s. Registrací se stávají závodníci automaticky individuálními členy ČSNS z.s.

Systém pro přihlášky na všechny soutěže ve Fitness Freestyle a Fitness Freestyle Open dětí a mládeže najdete zde !!!