Mr. Routine

(naturální kulturistika – nejlepší volná sestava)

Kr_routine

Kritéria hodnocení:

Kategorie, která je otevřená pro všechny soutěžící v naturální kulturistice bez rozdílu.

Úbor na volnou sestavu – kulturistické plavky.

Délka volné sestavy může být maximálně 60 sekund, kdy čas bude přesně měřený a to již od prvních tónů hudby, tedy ne až od začátku pózování!!! Po uplynutí  60 sekund bude hudba zastavena, stejně tak i pózováním závodníka. Z těchto důvodů si sestavu připravte tak, aby jste tento časový limit drželi.

Sestavou má závodník prezentovat svoji formu a předvést zejména pózy, ve kterých působí co nejlépe a dokáže je dokonale zvládnout. Sestava musí být koncipována i prostorově, tedy nestát na jednom místě a přechod od jedné pózy ke druhé by měl choreograficky navazovat. Sestava by měla obsahovat nejen pózování ve stoji, ale i v pokleku a v jednostranných bočních i zadních výpadech. Hudba by měla plně vystihovat temperament závodníka, ale i schopnost držet se v daném rytmu. Snahou každého závodníka by mělo být zanechat umělecký dojem na rozhodčí, ale i na diváky,  které by měla sestava zaujmout. Během sestavy je nutné nezapomínat na výraz tváře, očí a celkový projev. Tento projev by neměl být křečovitý, ale naopak veselý, sebevědomý a s dostatečným kontaktem s diváky. Kromě kulturistického pózování může závodník využít i některé své individuální schopnosti, jako jsou gymnastické, taneční, nebo prvky bojového umění. Toto vše ale nesmí příliš převládat nad kulturistickými prvky, protože se nejedná o soutěž fitness, ale o soutěž naturálních kulturistů, nízký počet póz je důvodem pro bodovou srážku.

 

Průběh soutěže:

Na pódium přichází každý soutěžící samostatně. Po předvedení poslední soutěžní sestavy všichni častníci z dané kategorie nastoupí na pódium.

 

Poté následuje:

  • 1x společné porovnávání symetrie ve čtvrtobratech – na první vyvolávací čáře
  • 1x společné porovnávání svalového rozvoje v 7 základních kulturistických pózách
  • Free pózing všech účastníků kategorie v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se všichni závodníci zařadí zpět na zadní pózovací čáru
  • Předání pamětních cen účastníkům, kteří se neumístili mezi prvními 5 ti
  • Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa