Men’s bodybuilding

men_bodybuilding_all

Men’s bodybuilding – Dorost 15-18 let

Men’s bodybuilding – Junioři do 23 let

Men’s bodybuilding – NOVICE

Men’s bodybuilding – OPEN

Men’s bodybuilding – do 80 kg

Men’s bodybuilding – nad 80 kg

Men’s bodybuilding – Masters 40+

Men’s bodybuilding – Super Masters 50+

Men’s bodybuilding – Grand Masters 60+

Kritéria hodnocení:

V bodovém hodnocení závodníka je zvažovaných několik faktorů, a to především symetrie postavy jako celek, kde se klade důraz na vzájemnou vyváženost a souhru jednotlivých svalových skupin. Tato kritéria jsou nadřazena jakékoli vyrýsovanosti, docílené nadměrným odvodněním. Je tedy důležitý celkový dojem závodníka a ne separace a vyrýsovanost pouze jedné svalové skupiny. Závodník by měl působit zdravým dojmem. K doplňkovým, nikoli však nadřazeným, kritériím hodnocením patří i adekvátní úprava zevnějšku a pokožky. Použité smí být pouze barvy, které neznečišťují a nejsou nadměrně mastné, či lesklé. Nepovoluje se tedy barva Dream Tan nebo barva na podobném základě. Pózovací plavky u mužů by měly pokrývat 2/3 hýžďového svalu.

 

V části „symetrie těla“ se tělo hodnotí pózováním v čtvrtobratech. Hodnotí se zejména následující:

 1. Strukturální nedostatky – nedostatky na kostře soutěžícího
 2. Proporcionalita – vyváženost jedné svalové skupiny vůči druhé např. dolní a horní části těla, pasu vůči kvadricepsům apod.
 3. Vyváženost – vyváženost levé poloviny těla vůči pravé, přední části vůči zadní 4. Symetrie – celková forma a linie soutěžícího
 4. Symetrie – celková forma a linie soutěžícího

 

V čelním postoji se hodnotí vyváženost jednotlivých svalových skupin celého těla a proporcionalita navzájem. V boční póze, ucho, rameno, kyčel, koleno a kotník by měly být v jedné přímce. Nemělo by dojít k nadměrnému zakřivení páteře. Záda a zadní část těla by měla mít stejný stupeň hloubky svalu jako hrudník, hamstringy a zadek by měly být stejně velké jako kvadricepsy. V zadní póze, kdy je soutěžící k rozhodčím otočený zády, se klade důraz na to, zda je páteř rovná a není vychýlena do stran, zatímco svalstvo na obou stranách páteře je rovnoměrně vyvinuté. Rozhodčí se zaměřují na těchto 9 základních svalových skupin: hrudník, záda, ramena, biceps, triceps, břicho, kvadricepsy, hamstringy a lýtka. Soutěžící ztrácejí body, pokud jsou jednotlivé svalové partie s větším procentem tuku.

V části „symetrie těla“ se tělo hodnotí v čtvrtobratech v těchto základních pózách:

men_bodybuilding_pozy

 

1. Základní čelní postoj (tváří k rozhodčím):

 • nohy jsou na úzko, co nejblíže k sobě, aby se zvýraznil tvar postavy typu písmene,, Y “
 • pohled směřuje přímo před sebe
 • ramena jsou zdvižena, aby se dosáhlo jejich maximální výšky a šířky
 • ramena jsou zafixovaná dozadu a hrudník vpřed hlubokým nádechem
 • obě ruce uvolněně visí podél stran centrální linie těla, lokty jsou mírně ohnuté, palce a prsty spolu, dlaně směřují k tělu, ruce lehce pokrčené (do tvaru kalichu)
 • prsty a palce jsou spolu uvolněně aby nepůsobily křečovitým dojmem. Postoj není napjatý, ale uvolněný a působí jako celek esteticky

 

2. Čtvrtobrat vpravo (natočení k rozhodčím levou stranou těla)

 • nohy mohou být postaveny i širší kvůli stabilitě postoje. Z boční linie (pohled ze strany rozhodčích) by měly být však obě nohy v jedné linii, tzn. rozhodčí vidí ze strany pouze jednu nohu a druhá je v téže linii
 • postoj je vzpřímený, hlava i pohled směřují přímo před sebe
 • obě dlaně směřují k tělu, palec a prsty jsou spolu. Ruka je mírně ohnutá v lokti do tvaru kalichu
 • levé rameno je mírně snížené a pravé vytažené výše
 • břicho je vtažené, hrudník roztažený

 

3. Zadní postoj (natočení zády k rozhodčím po dalším čtvrtobratu vpravo)

 • kolena mohou být mírně pokrčená, aby se zatnuly hamstringystejně jako v přední póze, ramena jsou tlačená dozadu, postoj je vzpřímený, záda roztažená do šířky pohled směřuje přímo před sebe
 • obě ruce uvolněně visí podél stran centrální linie těla, lokty jsou mírně ohnuté, palce a prsty spolu, dlaně
 • směřují k tělu, ruce lehce pokrčené (do tvaru kalichu) prsty a palce jsou spolu uvolněně aby nepůsobily křečovitým dojmem. Postoj není napnutý, ale uvolněný a působí jako celek esteticky

 

4. Čtvrtobrat vpravo (natočení k rozhodčím pravou stranou těla)

 • postoj je identický jako při prvním čtvrtobratu

 

V části „svalový rozvoj těla“ se tělo hodnotí pózováním v 7 základních kulturistických pózách. Hodnotí se zejména následující:

 1. Muskulatura – forma, hloubka a kvalita svalů
 2. Proporcionalita – vyváženost jedné svalové skupiny vůči druhé
 3. Ohraničenosť- separace jednotlivých svalů, omezenost a žilnatost
 4. Vyváženosť – levé poloviny těla vůči pravé a přední části těla vůči zadní

 

V části „svalový rozvoj“ se porovnává těchto 7 povinných póz:

 1. dvojitý biceps zepředu (Front Double Biceps)
 2. široký zádový zepředu (Front Lat Spread)
 3. hrudník z boku (Side Chest)
 4. dvojitý biceps zezadu (Back Double Biceps)
 5. široký zádový zezadu (Back Lat Spread)
 6. triceps z boku (Side Triceps)
 7. břicho a stehna (Abdominalis and Thighs)

 

Poznámka:

V případě většího počtu závodníků na pódiu, moderátor soutěže rozdělí závodníky na dvě skupiny. Jedna ze skupin zůstává na první vyvolávací čáře a druhá se vrací na zadní. Po srovnání svalového rozvoje první skupiny se následně mezi sebou první a druhá skupina vymění.

– Výběr pěti finalistů do prvního vyvolávání hlavním rozhodčím + doplnění max. 2 dalšími závodníky v případě požadavků ostatních 4 rozhodčích

– 1x společné srovnávání finalistů ve čtvrtobratech – na první vyvolávací čáře (ostatní účastníci kategorie zůstávají na pódiu – na zadní pózovací čáře)

– 1x společné porovnávání svalového rozvoje finalistů – na první vyvolávací čáře (ostatní účastníci kategorie zůstávají na pódiu – na zadní pózovací čáře)

– Free pózing všech účastníků kategorie na první vyvolávací čáře v délce max. 60 sekund. Po free pózingu se závodníci zařadí zpět na zadní pózovací čáru

– Předání pamětních cen účastníkům, kteří se neumístili mezi prvními 5 ti – Vyhlášení výsledků od 5. do 1. místa