ČSNS – hodnocení sezóny 2017

By
Updated: Říjen 24, 2017

Vážení sportovci a přátelé Naturální kulturistiky,

Před rokem jsme byli poprvé na soutěži Aliance ICN na ostrově Bali, pořádané australskými pořadateli v čele s Waynem McDonaldem. Seznámili jsme se s aplikací iCompete, viděli jsme kvalitu závodníků, organizaci soutěže, rozhodovací parametry, množství nám neznámých kategorií…

Během týdne, který jsme následně na Bali zůstali, diskutovali jsme detailně, co vše bychom mohli přenést k nám a využít načerpaných zkušeností…

Dohodli jsme si zavedení systému iCompete pro naše závodníky. Zprvu jsme měli mnoho práce s adaptací systému na české prostředí. Školili jsme vás, snažili jsme se poradit s vytvořením profilu, orientací v aplikaci a také s přihláškami na jednotlivé soutěže.

První soutěž s využitím tohoto systému proběhla v Příbrami za organizace Michaela Hartmana. Odvedl obrovský kus práce a s podporou Tomáše Procházky jsme zvládli první soutěž na výbornou. David Slevinský se velmi rychle adaptoval na nová pravidla, způsob rozhodování finálovou pěticí a vytvořil si tým svých spolupracovníků. Celý tým okolo vedoucího závodníků Roberta Hlinky uvítal nový formát soutěže a rozběhl se výborně.

Další soutěží bylo mistrovství republiky v Karlových Varech, kde jsme se posunuli zase o kus dál a které mělo vynikající úroveň a atmosféru. I přes využití „pouze“ malého sálu hotelu Thermal se akce velmi podařila.

Několik z nás vyrazilo i na Mistrovství světa do Thajska – Phuket. Monika Melčáková, Ondra Lukáč závodili, Lukáš Hrubý jel coby doprovod a pozorovatel. Snažil se i podpořit závodníky radami, úpravou barvy a pomocí při rozcvičení. Investovali jsme nemalé osobní finanční prostředky a opět jsme si přivezli mnoho cenných zkušeností a poznatků. Ty jsme aplikovali do podzimních soutěží.

Dne 6. 8. 2017 jsme se sešli v Galerii Butovice a vymýšleli podzimní soutěže. Přišel okamžitý nápad při pohledu z ochozu – uděláme to tady!!! Zprvu bláznivá myšlenka dostala večer kontury v podobě prezentace a v úterý 8. 8. 2017 jsme po prezentaci návrhu dostali důvěru vedení Galerie Butovice. Během dalších několika týdnů jsme sehnali partnery, vytvořili plakát, připravili komunikaci, objednali pódium, dohodli výstavu aut a motorek, připravili soutěž v systému, vás všechny informovali, zařídili mnoho a mnoho dalších věcí.

Pracovali jsme i na již dohodnutém Evropském poháru, který zůstal díky píli Tomáše Procházky v Karlových Varech, tentokrát opět ve velkém sálu hotelu Thermal.

V průběhu přípravy jsme si „stříhli“ exhibici na Beauty veletrhu v Letňanech – Beauty&Fitness Cup. Zde jsme si ověřili krásu kategorie Ms Runway… Oba jsme si s Tomášem vyzkoušeli i roli moderátorů, což se nám velmi záhy vyplatilo 🙂

Odskočili jsme si také do Rakouska na Fitness World Championships do Grazu. Viděli jsme papírovou registraci a obrovsky hektickou přípravu těsně před soutěží. Na druhou stranu musíme uznat, že rakouští kolegové zvládli soutěž velmi pěkně, sál byl krásný a technicky na vysoké úrovni. Soutěži by jistě slušelo výrazně více závodníků. Návštěva muzea Arnolda Swarzeneggera byla pohlazením po duši pro nás všechny…

S maximálním vypětím všech sil jsme připravili první Pražský Pohár ICN 2017 v Galerii Butovice. Vše jsme podřídili spokojenosti závodníků a prezentaci partnerů akce. Dle zpětné vazby od vás závodníků a partnerů byly dojmy pozitivní. Zaznamenali jsme spoustu příležitostí, co zlepšit. Celkově se líbila hlavně přátelská atmosféra, divácká kulisa, výkony dětí, závodníků ICN i doprovodný program.

Vrcholem celé sezóny se stal Evropský pohár ICN 2017 v Karlových Varech. Zde se kromě našich závodníků ICN Czech Republic představilo mnoho závodníků ze Slovenska, Belgie, Lotyšska, Rakouska, Německa. Velký sál ožil dopoledne dětskými kategoriemi s vynikající diváckou podporou. Zahájení bylo okořeněno videoklipem a následné výkony závodnic a závodníků byly excelentní. Stejně jako na předešlých akcích se nám dařilo dodržet harmonogram. To je zejména díky systému iCompete, který nám dává šanci 2 dny dopředu uzavřít startovní listiny, případně upravit méně obsazené kategorie a připravit veškerý doprovodný program tak, abychom vyšli maximálně vstříc komfortu závodníků. Nezbytnou součástí závodů je i registrace, která díky včasným startovním listinám a platbě předem probíhá hladce a v klidu.

Závěrem ještě připomenu několik dalších věcí, které se nám podařily a na kterých i nadále pracujeme.

Moc důležitou součástí naší práce je podpora ADV ČR (Antidopingový výbor České republiky), kam pravidelně dopředu hlásíme konání našich soutěží, předkládáme naši závodnickou základnu a vítáme dopingové komisaře na našich akcích. Rozhodnutí, zda na akci dorazí, které sportovce bude testovat a kdy, je pouze na komisařích ADV, my do této agendy nemůžeme nijak zasahovat. Jsme pouze informováni o výsledcích proběhlých testů. Na jejich základě využíváme možnosti sankcí a doživotního zákazu činnosti proti případně pozitivním sportovcům.

Přecházíme na jiný typ soutěžních barev, takže barva Dream Tan je na našich soutěžích zakázána. Abychom vyhověli tomuto požadavku a také abychom poskytli našim sportovcům maximální servis, začali jsme spolupracovat s Filandr Team. Kromě několika výjimečných případů se nám nástřik vždy ukázal jako kvalitní volba a mnoho z vítězek a vítězů bylo stříkáno právě barvami od Filandr Team. Osobně to považuji za skvělou službu – servis pro závodníky ve finále přípravy. Zároveň to vítám i jako rozhodčí, neboť i v tomto ohledu se srovnávají podmínky pro soutěžící a také zlepšuje rozhodování.

Zavedli jsme novou službu závodníkům – zpětná vazba od hlavního rozhodčího. Smysl této zprávy je upozornit závodníky na rezervy, které mají v přípravě, finální přípravě, úpravě a prezentaci během soutěže. Jedná se o odbornou záležitost a je výsledkem velmi náročné práce během závodu. Nejedná se o posouzení nějaké fotografie až po závodě, což se bohužel někdy stává zejména na sociálních sítích. V tom případě se nejedná o objektivní hodnocení v čase a na místě závodu.

Nedílnou součástí naší práce bude nadále spolupráce s trenéry a Fitness Institutem. Koncem roku, případně v lednu proběhne hodnocení letošní sezóny. Zde chceme uspořádat workshop pro trenéry závodníků, případně samotné závodníky. Předmětem bude kalibrace pravidel pro jednotlivé kategorie, zásady přípravy sportovců a výměna zkušeností z předcházejících sezón. Vše spojené s vyhodnocením nejlepších závodníků.

S tímto bodem souvisí i nábor nových závodníků. Máme ohromnou radost, že mezi nás přicházejí nové tváře, zejména mladé slečny a pánové. Prosím o pokoru a trpělivost. Také o naslouchání zkušeným a znalým z našich řad. Věřte, že naším cílem je mít na závodech vysokou úroveň soutěžících a nikdy v rámci hodnocení nekoukáme na to, kdo se s kým zná a jak dlouho závodí, případně další „podezřelé souvislosti“. Vždy koukáme na aktuální stav a projev na pódiu. Vše je zdůrazňováno na schůzce rozhodčích před závodem a i zpětně vyhodnocujeme výsledky.

Zejména z podzimních soutěží pramení naše víra, že jsme nastoupili správnou cestu pro náš sport. Zpětné vazby od vás závodníků jsou pozitivní. Systém je funkční a poskytuje nám podklady pro kvalitní organizaci soutěží. Jsme v kontaktu se zahraničními partnerskými svazy. Rozvíjíme členskou základnu. Jednáme s úřady a s partnery. Spolupracujeme s ADV a i letos máme mnoho testovaných sportovců. Na našich soutěžích se potkáváme s mnoha zajímavými a známými lidmi z oboru, což nás těší a vážíme si toho.

Pojďme spolupracovat, podporujme se a posouvejme se dále. Je na nás, jak přistoupíme k přípravě a ke komunikaci. Pozitivní přístup s sebou nese pozitivní náladu a tím i pozitivní výsledky. Náš sport je velmi tvrdý, náročný a neodpustí žádnou chybu. Na nás je, abychom zúročili tyto výsledky a mohli vám vytvořit co nejlepší podmínky jak na soutěžích domácích, tak i zahraničních.

S pozdravem Tomáš Procházka & Lukáš Hrubý

Komentáře
Líbí se ti tento článek?!