Členství ČSNS

csns_logo_barva_01

Česká společnost pro naturální sport z.s. je samostatný právní subjekt, který má licenci na organizování sportovních soutěží a dalších akcí. Pro závodníky z ČR je možnost startu na soutěžích ČSNS podmíněna registrací v systému iCompete Natural pro dané kalendářní období. Registrovanými členy ČSNS se mohou stát i občané jiných zemí, kteří se zaregistrují v systému iCompete Natural a splní předepsané podmínky.

Registrace závodníkůindividuální členství v ČSNS z.s. je povinné pro všechny občany ČR, kteří mají zájem o start na soutěžích pořádaných organizací ČSNS/iCompete Natural Czech. Registrovaní členové ČSNS z.s. mohou zároveň startovat na libovolných soutěžích v naturální kulturistice a fitness, konaných mimo území ČR. U mistrovských soutěží je účast podmíněna kvalifikací na domácí soutěži pořádané organizací ČSNS/iCompete Natural Czech. V případě porušení podmínek členství bude sportovci ukončena možnost podávání přihlášek na další soutěže ČSNS či jejích partnerů prostřednictvím systému ICN.

Individuální členství v ČSNS z.s. získáte rozšířenou registrací v globálním elektronickém systému iCompete Natural – typ PREMIUM ( www.icompetenatural.com )

Od roku 2017 je tento systém i v české verzi. Roční výše poplatku za využívání systému iCompete Natural je 35 $.

Na soutěžích pořádaných ČSNS / iCompete Natural Czech nebo dalšími partnerskými organizacemi bude moci závodit člen ČSNS, který splní výše uvedenou povinnost! Dále minimálně 2 roky se nezúčastnil žádné soutěže ve sportovní, klasické či kondiční kulturistice, body fitness atd. a neměl v minulosti pozitivní dopingový nález a nebyl v minulosti trestán za jakékoli porušení dopingových pravidel.

Případné výjimky řeší na základě písemné žádosti Výkonná rada ČSNS z.s.

Registraci v systému iCompete Natural (PREMIUM členství) můžete zájemce o soutěžení nově provést kdykoli během roku.

Kromě typu členství PREMIUM určeného závodníkům se mohou v rámci systému iCompete Natural registrovat i všichni fanoušci naturální kulturistiky a fitness v typu členství FREE. To je určeno všem, kdo chce být v kontaktu se stejně zaměřenými lidmi z celého světa.

Jedná se o první globální fitness sociální síť a my vám ji přinášíme!!

Kluby naturální kulturistiky a fitness: – ZMĚNA !

Přihláška na kteroukoli soutěž ICN na světě probíhá následovně :

  1.  Klikněte v menu na “otevřít novou událost
  2.  Klikněte na “vyberte domácí událost” (soutěž konaná v ČR), nebo “vyberte mezinárodní      událost
  3.  Označte vybranou soutěž (např. ICN Beauty&Fitness Cup 2018)
  4.  Vyberte a potvrďte kategorii (např. Bikini Fitness Open)
  5.  V případě zájmu o účast ve více kategoriích postup opakujte…

Pokud potřebujete provést změnu v již podané přihlášce na soutěž:

1.   Klikněte v menu na “editovat záznam

2.   Proveďte požadované změny v přihlášce

POZOR – jakékoli úpravy jdou dělat pouze do chvíle, než odešlete platbu za startovné ! V případě  

       dalších dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@natural-sport.cz