Antidoping

 

DopingSprinter   STOPKA_01jpg

 

“Sport je obvykle spojován s kladnými hodnotami působení na člověka, který se této činnosti věnuje. Sportování je zdrojem zábavy, uspokojování zájmů vítězit, překonávat soupeře, být v kolektivu přátel stejných zájmů, ale může být i zdrojem obživy a profesionálního uplatnění. Tyto, dá se říci, pozitivní hodnoty najdou však své naplnění pouze tehdy, provozuje-li se sport podle pravidel s úctou a respektem k soupeři, prostě v duchu fair-play.”

“To, že tomu tak vždy ve sportu není, plyne často z přeceňováním významu vítězství, které je jediné považováno za úspěch. Takovéto hodnocení sportovních výsledků nabádá k porušování principů čestného soupeření včetně užívání dopingových prostředků. Avšak doping neposkytuje záchranu, berličku, která sportovci pomůže nalézt cestu k vítězství a sportovní slávě. Jen se za překonání vlastních nedostatků a limitů své výkonnosti uchyluje k podvodu a to nejen na soupeřích, ale vlastně i na sobě samém.”

RNDr. Miloš Vrabec
ředitel
Antidopingového výboru ČR


Provinění sportovci

2015

Tomáš Gašparík – za provinění se provinilci v souladu s ustanovením čl. 3 Antidopingových pravidel ukládá doživotní zákaz startu na závodech ČSNS bez možnosti návratu k aktivní závodní činnosti v rámci ČSNS a pokuta 20.000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Nález skupiny S1.

Michaela Zelená
– za provinění se provinilci v souladu s ustanovením čl. 3 Antidopingových pravidel ukládá doživotní zákaz startu na závodech ČSNS bez možnosti návratu k aktivní závodní činnosti v rámci ČSNS a pokuta 20.000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Nález skupiny S1.

 

2010:

Tibur Sulima  – za provinění se provinilci v souladu s ustanovením čl. 3 Antidopingových pravidel ukládá doživotní zákaz startu na závodech ČSNS bez možnosti návratu k aktivní závodní činnosti v rámci ČSNS. Nález skupiny S1.

Disciplinární komise při úvaze o uložení trestu přihlédla k samotné podstatě České společnosti pro naturální sport a jejímu účelu, kterým je „čistý sport“ provozovaný bez jakýchkoliv zakázaných prostředků. V této souvislosti disciplinární komise vyhodnotila shora popsaná provinění jako zásadní a velmi závažná, provinění jdoucí proti samotnému poslání České společnosti pro naturální sport.
Antidopingová pravidla ČSNS z.s. najdete zde:
Oficiální stránky Antidopingového výboru ČR najdete zde:

 

advcr_designr2c1